Hakkımızda

Biz Kimiz?

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PTT Teknoloji); PTT’nin posta, kargo ve bankacılık alanlarında verdiği hizmetleri teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanarak daha hızlı ve verimli hale getirecek çözümler üretmek amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

%100 PTT A.Ş. iştiraki olan Şirket, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geliştirdiği özgün projeler ve yeni hizmet modelleriyle paydaşlarına değer katmaktadır.

Kurumsal Güvenli Haberleşme Platformu PTTTel, Mobil Cihaz (El Terminali) Üretimi gibi yenilikçi projeler üzerinde çalışan şirket, PTT’nin geçmişten geleceğe uzanan hizmet tecrübesini teknolojik yenilikler ve sektörel dinamiklerle birleştirmektedir. PTT dışındaki kurum ve kuruluşlara da hizmet verilmektedir.

Amaçlarımız

 • Ar-Ge projeleri & teknoloji ürünleri geliştirilmesi,
 • Yönetilen Hizmetler (Managed Services) alanında faaliyetlerde bulunulması,
 • BT Strateji Danışmanlığı (IT Strategy & Business Consulting) hizmetleri verilmesi,
 • Bilişim Teknolojileri (BT) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında projeler geliştirilmesi,
 • Blok zinciri (Blockchain), büyük veri ve yapay zekâ teknolojileri kullanarak “FinTech” ürünleri geliştirilmesi,
 • Bankacılık bilgi sistemleri operasyonları için gerekli BDDK destek hizmetleri lisanslarının alınması.

Politikamız

 • Ülkemizde hızla büyüyen teknoloji sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,
 • Entegre yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,
 • Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 • Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,
 • Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,
 • Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,
 • Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı

taahhüt ederiz.

Vizyonumuz

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında; uzun yaşam ömrü ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü koruyarak, dinamizmini kaybetmeden, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin öncülüğünü yapan firma olmak.

Misyonumuz

Bilgi, iletişim, finans, savunma teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında; sistem, altyapı ve orta katman entegrasyon çözümleri, iletişim ve güvenli haberleşme platformları, mobil uygulama ve yazılım çözümleri üreterek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile yurtdışı müşterilerine kaliteli, maliyet etkin, yüksek katma değerli ve inovatif ürünler ve hizmetler sunmak.

Temel Değerlerimiz

Etik İlkelere Bağlılık

PTT Teknoloji personeli; görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.

Kurumsal Stratejilere Bağlılık

PTT Teknoloji personeli, görevlerini ifa ederken kurumsal stratejilere uygun hareket eder, kurumun menfaatlerini korur ve kurumu zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınır.

Davranış ve İş İlişkileri

PTT Teknoloji personeli, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde kurumu temsil ettiğinin bilinciyle hareket eder ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu gösterir.

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için