PttTel Başarı Hikayesi

MÜŞTERİ PROFİLİ

Endüstri : Posta
Çalışan: 44.500
Lokasyon: Türkiye çapında 4.500 nokta
Sektörel Sıralama: 1
Müşteri Tarihi: 2018 Nisan

PttTel Başarı Hikayesi

1840 yılında Posta Nezareti olarak kurulan PTT; 178 yıldır posta, telgraf ve iletişim hizmetlerini sunan büyük bir kurumdur. PTT, 1995 yılında PTT ve Türk Telekom A.Ş. olarak yeniden yapılandırılması ve 2013 yılında anonim şirkete dönüştürülmesi sonrasında stratejik ve dijital dönüşüm programını başlatmıştır. Farklı alanlarda kurduğu iştirak şirketleri ve yenilikçi teknoloji yatırımları ile özel sektör dinamiklerine geçmiş ve uluslararası rekabete hazır hale gelmiştir.

PTT; 2018 yılı başında stratejik ve teknolojik dönüşüm çerçevesinde, dijital dönüşümün aşağıdaki 3 etken ile tetiklendiğinden hareketle;

  • Teknoloji ve erişim yöntemlerinin gelişmesi,
  • Küresel rekabetin artması ile tüm sektörlerin konfor alanlarının bozulması,
  • Çalışan ve müşteri profili ve beklentilerinin dönüşümü çerçevesinde PttTel (PttMessenger) Anlık Mesajlaşma ve Görüntülü Haberleşme Platformu’nun geliştirilmesine ön ayak olmuştur.

PttTel yalnızca birebir mesajlaşma değil, aynı zamanda grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme ile öncelikle kurum içi personel arasında, ardından iştirakler ile iletişim ve paylaşım, daha sonra da iş ortakları ve tedarikçiler ile iletişimde, yazışmada, dosya ve görev paylaşımlarında kullanılmıştır.

PttTel’in kurumlarımızda yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanması ile iletişim, veri ve bilgi güvenliği sağlanmış ve yerel sunucu sistemleri üzerine kurulu bir ürün/hizmet çözümü ile bütçesel kayıplar, veri ve iş kayıpları ile verilerin istenmeyen taraflara aktarılması önlenmiştir.

Zorluklar ve Çözümler

Güvenli olmayan iletişim

Yabancı menşeili, herkese açık, verinin ve bilginin kaydedildiği platform ve servisler üzerinden iletişim kurmak güvenlik zafiyetleri oluşturmaktadır.

Çözüm

PttTel milli mühendislik kabiliyetleri ile güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Sistem ve üzerindeki servisler, güvenli protokoller kullanılarak ve güvenlik duvarları altında çalışabilir biçimde tasarlanmıştır. Güvenlik Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) gibi standart protokoller ve ileri güvenlik mekanizmaları kullanılarak sağlanmıştır.

Uzak mesafe sesli ve görüntülü toplantı

Türkiye’nin en yaygın ofis ve şube ağına ait kurumu olan PTT grubu, zaruri olarak, görüşmeleri ve toplantıları için fazladan insan gücü, iş ve maddi kaynak harcıyordu.

Çözüm

PttTel ürünü ile birbirlerinden uzak mesafelerde bulunan PTT çalışanları, farklı bölümler ile yapılacak görüşme ve toplantılarını aynı ortamdaymış gibi kaliteli, güvenli, kesintisiz ve masrafsız bir biçimde yapabilir hale geldiler.

Sistem performansı ve iletişimin kesilmesi

Yurtdışı menşeili platform ve servislerin kullanımında, uluslararası ağlar ve bağlantıların zaman zaman kesilmesi nedeniyle, iletişimde kopukluklar ve performans kayıpları yaşanmakta, dolayısıyla; büyük ve dağınık yapıda çalışan kurumların kurum içi iletişiminde, veri, bilgi ve dosya paylaşımlarında önemli aksaklıklar, kayıplar ve zafiyetler meydana gelmektedir.

Çözüm

PttTel, bu tür sorunlara da çözüm bulmak üzere geliştirilmiş ve kurumlarımızın kullanımına sunulmuştur. PTT Teknoloji yazılım ve destek ekibi 7/24 görevinin başında olup, kullanıcılara gerekli her türlü desteği vermektedir.

Her cihazda ayrı uygulama ve güvenlik katmanı

Kurum çalışanları, kurumsal bilgisayarları ve telefonları ile özel; özel cihazları ile de kurumsal görüşme, mesajlaşma, veri, bilgi ve dosya paylaşımı yapamıyordu. Her cihaza özel güvenlik katmanı ve ağ bağlantısı tanımlanması gerekiyordu. Bu çalışmaların her biri ayrı uzmanlık düzeyi gerektiriyor ve yüksek maliyet oluşturuyordu.

Çözüm

PttTel kullanımı sayesinde tek cihaz ile hem özel hem de kurumsal iletişim, mesajlaşma, sesli ve görüntülü toplantılar ve veri, bilgi ve dosya paylaşımları yapılabilmektedir. Kişisel bilgisayarlara ve/veya IOS ve Android cihazlara kurulan PttTel uygulaması ile her an ve her yerden eşgüdüm içinde güvenli iletişim kurulabilmektedir.

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için