Bankacılık Bilgi Sistem Altyapıları ve Ana Bankacılık İşletme Hizmetleri

Finansal teknolojiler ve hizmetlerde müşteriyi ve deneyimini odağınıza alın!

Bu alanda verdiğimiz hizmetler; PMI çerçevesinde ve “Çevik (Agile) Proje Yönetimi Yaklaşımı” ile ISO, ITIL ve COBIT uyumluluğu gözetilerek geliştirilen bankacılık platformu üzerinde finansal uygulamalar, müşteri ilişkileri, veri madenciliği ve iş zekâsı, dijital kanallar, ödeme sistemleri, kartlı sistemler, cüzdanlar gibi ürün ve servisler altında entegre çalışan hizmetlerden oluşmaktadır.

Yatırımını yaptığımız milli mühendislik kabiliyetleri ile geliştirilen “Temel Bankacılık Sistemi” tam bir İş Süreçleri Yönetim Paketi’dir (BPM Suite). Temel Bankacılık Sistemi; Doküman Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Raporlama gibi çevresel sistemleri içeren entegre, çoklu kanal “Etik Çekirdek Bankacılık Platformu” ile modül ve servislerden oluşmaktadır.

Tüm müşterilerimizi; dünya güvenlik standartlarına, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun, ölçülebilir, yüksek erişilebilirlik ve performans düzeyine sahip “BT altyapı çözümlerimiz, ürün ve servislerimiz” ile desteklemeyi hedeflemekteyiz

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz ile müşterilerimizin;

  • İş ihtiyaçlarına odaklanmalarını,
  • Servis bazlı, uzaktan yönetilebilen ve düşük maliyetli BT altyapı ve yönetim hizmetlerine sahip olmalarını,
  • Çoklu kanal çözüm ve servislerimizi kullanarak zamandan ve mekândan bağımsız, süreçlerini kesintisiz erişimle yönetmelerini,
  • Tüm temas noktalarına uyarlanabilen ve yüksek müşteri deneyimini önceliklendiren çözümlere sahip olmalarını hedefliyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için