Proje Yönetim Sistemi Uyarlama Hizmetleri

Parçalardan daha çok bütüne odaklanın ve kazanın!

Son dönemde dünya, iş yapış yaklaşımı bakımından ciddi bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü tüm sektörler ve şirketler hissediyor ve bunlar; daha düşük bütçelere, daha az kaynağa, projelerin tamamlanması için daha az zamana ve daha sıkı rekabete kadar birçok önemli etki ile karşı karşıya kalıyor. Plansız işler; teslim süreleri ve bütçe aşımlarına yol açabiliyor, bunların sonucunda da başarısızlık, iş kaybı ve gelir kaybı kaçınılmaz oluyor. Tüm bunlar, günümüz iş ortamında dönüşüm ve sürekli gelişimin anahtarı olarak doğru ve güçlü proje yönetiminin önemini gösteriyor.

Proje yönetimi; proje kapsamının, süresinin ve maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesini, kaynakların doğru ve gerçekçi bir şekilde tahsis edilmesini ve proje boyunca bunlara uyulmasını sağlamak için, projenin başından sonuna kadar sistematik bir planlama ve çaba gerektirir.

Proje yönetimi; tüm paydaşlar arasında şeffaf ve yoğun iletişimi, teslim sürelerine bağlılığı, işlerin zamanında, proje kapsamında ve bütçesi dahilinde tamamlanmasını ve tüm iş hedeflerinin karşılanmasını gözetir ve sağlar.

Gelişen ve dönüşen organizasyonlarda proje yönetimi; program yönetimi ve portföy yönetimi ile daha geniş bir bağlamda ele alınır.

Program yönetimi, tek tek yönetildiğinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek için koordinasyon içerisinde yönetilen bağlantılı projeler grubudur. Programlar, bünyesindeki projelerin kapsamı dışında kalan bağlantılı işlerin unsurlarını da içerebilir.

Portföy yönetimi, stratejik iş hedeflerine ulaşmak için etkin yönetim amacı ile bir araya getirilmiş projelerden, programlardan ve diğer işlerden oluşur.

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için