E -Apostil Yazılımı

Belgelerinizin uluslararası geçerliliği olsun!

Eğitim belgeleri ve diplomaları, medeni durumu gösteren belgeler, doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti, vekaletnameler ve muvafakatnameler gibi tüm resmî belgelerinizin uluslararası alanda ve gittiğiniz ülkelerde yasal olarak onaylanması ve geçerli olması için apostil onayı almanız gerekmektedir. Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil kuralları 06 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu ile tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Apostillerinizi Adalet Bakanlığı ve PTT ile birlikte oluşturacağımız E-APOSTİL SİSTEMİ üzerinden alabileceksiniz. Apostil şerhi alacak vatandaşların onaylı belgelerinin eksik olmaması gerekir. Eksik belge evrakı geçersiz hale getirir.

Belge;

 • Belgeyi düzenleyen ülkenin adı,
 • Belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı,
 • Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı,
 • Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu,
 • Belgenin düzenlendiği yer,
 • Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih.

Apostil;

 • Apostil şerhini düzenleyen makam,
 • Apostil şerhinin numarası,
 • Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü,
 • Apostili düzenleyen yetkili kişinin imzası.

Akış;

 • Tercüme bürosunda tercüme edilen belgede, çevirmenin imzası yer alır. Orijinal belge ve çevirmenin imzası noter tarafından tasdik edilir, bir araya getirilir ve mühürlenir (bu noktada noterin imzası ve mührü eklenir ve söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylandığı belgelenmiş olur),
 • Vatandaş, resmî belgesini fiziksel olarak kurumumuza veya çevrimiçi olarak E-APOSTİL SİSTEMİ’ne yükler,
 • Belge, Apostil onayı ile E-KAYIT SİSTEMİ’ne kaydedilir,
 • Havuzdaki E-Apostil başvuruları talep formları ile birlikte Adalet Komisyonlarına aktarılır,
 • Esas belge, Adalet Komisyonu tarafından bulunur,
 • E-Apostil .pdf olarak oluşturulur,
 • Komisyon işlemleri sonuçlandırıldığında; talep formu, esas belge, apostil belgesi ve esas belge ile E-Apostil’in elektronik imzasız olarak birleştirildiği pdf, e-imzalı EYP (Elektronik Yazışma Paketi) içinde UYAP’ta saklanır,
 • Talep reddedilirse; red yazısı, e-imzalı EYP içinde UYAP’ta saklanır (geri ödeme vs. gibi nedenlerden dolayı onay/ret bilgisi dönülmesi gerekir),
 • Sonuçlandırılmış başvuruya ait bilgiler PTT’nin E-APOSTİL SİSTEMİ’ne gönderilir,
 • Esas belge ve E-Apostil vatandaş tarafından indirilmek istendiğinde ya da belli bir süre sonra belgeye yeniden ulaşılması gerektiğinde ya da belgenin içeriğinin değişmediğine ilişkin kontrol edilmesi gerektiğinde EYP ID ile EYP servisi üzerinden sorgulama yapılabilir.

Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için